มันเป็นแบบนี้ทุกครั้ง ทุกๆวันที่ใช้งานคอมพิวเตอร์...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลองวาดเรย์มุแบบ....อาจจะเรียกได้ว่ามันไม่ได้มีความตั้งใจเลย....
 
 
จบ